Höstens arbetsdagar 2014

De gemensamma arbetsdagarna kommer att vara första och sista helgen i september. Det innebär att arbetsdagarna är 6-7 och 27-28 september.
 
Har ni förslag på områden som behöver röjas eller arbeten som utföras så kontakta gärna områdesansvariga. Det går också att skriva en kommentar till det här inlägget.
Områdesansvarig för Östra sidan är Lennart Ericsson och Lennart Pettersson. För västra sidan är det Jörgen Wiberg och Ola Bengtsson.

Mer information om arbetsdagarna kommer att skickas ut via mail. Områdesansvariga kommer även att sätta upp information på anslagstavlan i Stubboda.

Till top