Stäng av sommarvattnet

Efter att ett antal vattenläckage på öns östra sida upptäckts vill vi påminna om att stänga av vattnet när ni lämnar fastigheten en längre tid.

Under 2013 har några mindre och ett större vattenläckage drabbat fastighetsägare på östra sidan. De mindre läckorna har upptäckts under säsongen och åtgärdats. Det stora läckaget kom plötsligt men upptäcktes relativt snabbt.

Många kranar och kopplingar till öns fastigheter har några år på nacken och därför vill vi också påminna om att se över era vattenledningar.

 

Till top